head bust form

Boldizsár Ildikó: Az idegen

Vasárnap délutáni irodalmi rovatunk következő részeként ezúttal Boldizsár Ildikó egy novellájából hoztunk részletet.


Centaurinak

Volt egyszer egy ember, akinek nem volt semmije. Még neve sem. Egyedül élt egy hatalmas völgykatlanban, s bár tudta, hogy nem messze tőle mások is élnek, nem kereste senki társaságát.

Őt sem kereste senki, talán nem is tudták, hogy él.

Az embert nem érdekelte, hogyan került a völgykatlanba. Emlékezete szerint mindig is ott élt, és arról, hogy miért van egyedül, sosem gondolkodott.

Tette a dolgát szótlanul. Felkelt, amikor felkelt a Nap, és aludni tért, amikor sötétbe borult a völgy. Amikor vihar támadt vagy hidegebbre fordult az idő, maga eszkábálta kunyhójába húzódott. Nagyritkán hó is esett, ilyenkor lassabban teltek a napok. Ágak mentén kapaszkodva jutott el a folyóhoz, ahol halászni szokott, de hóesésben mintha a halak is mélyebbre húzódtak volna, így alig akadt élelemre. Aztán egyszer csak elállt a hóesés, elolvadt a hó, és minden olyan lett, mint volt annak előtte.

Hogy mit csinált az ember egész nap? Nehéz lesz elmondanom. Látszólag semmi nem történt vele, egyformán teltek napjai. Aki látta őt – mert persze mindig volt valaki, aki meglátta őt a folyó partján, vagy találkozott vele egy szűk erdei ösvényen – meghökkent, és nem mert közelebb lépni hozzá.

Pedig nem volt benne semmi félelmetes, és fegyverei sem voltak. Mégis, aki csak egyszer is látta, jobbnak találta elkerülni őt. „Az Idegen" – ezt mondták róla, és amikor híre szaladt létezésének, így emlegették mindenütt. De azt senki nem tudta megmondani, hogy mi volt benne annyira idegen.

Mert ember volt ő is, mint a többiek. Megvolt a keze és a lába, a szeme és a szája, s a többi testrésze sem különbözött másokéitól. Ámbár ki tudja… Mintha másképp használta volna őket, mint azok, akik a völgykatlan túlsó oldalán éltek.

Tudta, mire való a láb: arra, hogy elinduljon vele. Tudta, mire való a kéz: arra, hogy utat vágjon vele. S azt is tudta, mire való a szem és a fül: arra, hogy lásson és halljon velük. Csak a száját nem tudta használni. Evett vele, éppúgy, mint mások, noha biztos volt benne, hogy a száj nem evésre való. Ám fogalma sem volt róla, mihez kezdhetne vele. Nem tett mást, csak figyelt, s emlékezetébe vésett mindent, amit látott. Napokat töltött el azzal, hogy a hangyák vonulását leste, vagy a moha növekedését a fák törzsein. Más napokon meg a madarak hangját figyel te, és trilláikat utánozva megtanult beszél getni velük. Rejtett alagutakra bukkant a földben és titokzatos jelekre az égen. Látta megszületni az erdő vadjait és látta meghalni a gyökereiket vesztett fákat. Tudta, mit hoz az erős északi szél, és mit jelent az, ha megfordul a szélirány. Ismerte a halak búvóhelyeit és a madarak követhetetlen útjait. Arról is tudott, amit sosem láthatott. Nem volt szüksége rá, hogy másokkal találkozzon, mert ismerte a nőket és a férfiakat, a gyerekeket és az öregeket, és még a leveleken futkározó apró bogarakat is. A völgykatlanból sem kellett kilépnie ahhoz, hogy ismerje a tengert; s bár sose látta, ismerte a jéghegyeket, a forró sivatagi homokot, a búzamezőket és a bennük pirosló pipacsokat is. Bárhol ült is le, köréje sereglett a világ, hogy szolgálja őt, mint ahogy ő is szolgája volt mindennek.

Így teltek az évek, se nem lassú, se nem gyors egymásutánban. Nem volt két egyforma napja az évnek, mert mindig másképp mozdult a völgy, még a levegő is másképp rezgett nap nap után. Mégis ismerős volt az élet e folytonos változásban, ismerős és félelem nélküli.

Egészen addig így volt ez, amíg egy napon esni nem kezdett az eső. Hatalmas esőcsöppek zúdultak a völgyre, és órák alatt megduzzasztották a folyót. Zuhogott szakadatlanul, és a víz egyre csak emelkedett és emelkedett. Az addig oly szelíd folyó kilépett medréből, és lassan elárasztotta a völgyet. Hamarosan elérte az ember kunyhóját is, és kíméletlenül összedöntötte. Akkor az ember felmászott a legmagasabb fára, de a víz néhány óra múlva a fa törzsét is elborította, s az ember az egymáshoz közel álló fák lombjain átugrálva érte csak el a hegyekbe vezető utat. Menekülnie kellett, s tudta, hogy egyedül a völgykatlant ölelő hegyek menthetik meg. Amint elérte az utat, futni kezdett fölfelé.

Nem volt semmije, amit magával vihetett volna, így eleinte könnyű léptekkel haladt. De a víz gyorsabb volt nála, s a hullámok néhány lépés után már a lábát nyaldosták. Ekkor gyorsabban kezdett futni, és többé nem nézett vissza a völgyre, amely oly sokáig az otthona volt.

A völgyben ezalatt kegyetlen élet-halál harc vette kezdetét. Fuldokló emberek és állatok próbáltak megkapaszkodni a sodródó fák ágaiban vagy az összedőlt házak gerendáiban, és kétségbeesett kiáltások hasították a levegőt. A völgykatlan túlsó oldaláról halálsikolyokat sodort a szél, és amikor az ember hallotta ezt, arra gondolt, hogy meg kell mentenie a többieket.

Ahogy fölért a hegy tetejére, látta, hogy a völgy, mint egy hatalmas tál, lassan megtelik vízzel. Vele szemben, a másik hegy csúcsán, több száz ember szorongott. Az eső azonban szünet nélkül zuhogott, és a víz tovább emelkedett, könyörtelen gyorsasággal nyelve el minden útjába kerülő szárazföldet, nem kímélve sem embert, sem állatot.

Víz volt mindenütt, és a víz alatt mindaz, ami egykor az élet forrása volt. Az ember hallotta a vízbe zuhanó asszonyok s gyerekek zokogását és a férfiak átkait, s már tudta, mit kell tennie. Azt, amit addig még soha. Megnyitotta száját és mesélni kezdett. Történeteket mondott a felkelő Napról, a sötétbe boruló völgyről, a viharról és a hóesésről. És minden történet, ami a száján kihullott, földdarabbá változott a hatalmas tálban. És amikor az ember látta, hogy történetei megszilárdulnak a háborgó hullámokon, tovább mesélt. Mesélt a hangyák útjairól, a mohák növekedéséről, a madarak énekéről és a szél irányairól. És történetei nyomán a földdarab növekedni kezdett, és minden kimondott szó mentőöv volt a hegyen kuporgóknak.

A férfi csak mesélt és mesélt. A levegőbe kiáltotta a jéghegyeket, a forró sivatagi homokot, a búzamezőket és a piros pipacsokat. S a történetek lassan szigetet formáztak ott, a két hegycsúcs között, a szakadó és reménytelen eső mindent beborító szürkeségében.

Az ember azóta is ott áll a hegy csúcsán, és mondja a történeteket, és jaj nekünk, ha egyszer abbahagyja, mert a történetek nélkül inogni kezd majd a sziget, s nem lesz többé hely, ahová biztonsággal léphetünk.


A szöveg eredetileg az Alibi – Hat hónapra című sorozatban jelent meg, mely itt megvásárolható.

Nyitókép: Viktor Talashuk/Unsplash