Gyűlöletet, dühöt kifejező, kiabáló nő

Te tudod, hogy hol él a gyűlölet az agyadban?

Az agyban kialakult egy egyedi gyűlöletáramkör, de hol található ez?

Az utóbbi időben egyre gyakrabban jelenik meg a gyűlölet az esti híradásokban és a közösségi médiában. Egy nemrégiben tartott, Donald Trump korábbi amerikai elnököt támogató gyűlésen egy 40 éves férfit kérdezett meg egy riporter arról, hogy kit gyűlöl.

Gyorsan felsorolt néhány híres demokratát, akiknek a viselkedését „undorítónak” találta. Arra a kérdésre, hogy meddig hajlandó elmenni a gyűlöletével, felidézett egy történetet, amikor azt mondta demokrata húgának, hogy ha valaha is polgárháború lenne az országban, nem habozna megölni őt. A tudósok évek óta próbálják kideríteni, hogy az agyban honnan eredhet valami ilyen szörnyűség.

A gyűlölet természetéről szóló kommentárok talán Arisztotelésznél (i. e. 384-322) kezdődtek, aki úgy vélte, hogy „a gyűlölet előzetes sértés nélkül támad, az azt átélő személy számára könyörtelen, az idő által gyógyíthatatlan, és célpontja megsemmisítésére törekszik”.

Darwin 1872-ben a gyűlöletet olyan érzésként írta le, amelynek nincs határozott arckifejezése, és amely dühként nyilvánul meg. Általában a gyűlöletet az ellenszenv szélsőséges formájának, a harag, az undor vagy a megvetés felerősített változatának és az ártani készségnek tekintik. A pszichológusok úgy vélik, hogy a gyűlölet leginkább erkölcsi jogsértések jelenlétében alakul ki, különösen akkor, ha a gyűlölet célpontjait rossznak, erkölcstelennek és veszélyesnek tartják. Ezért nem meglepő, hogy a politikusok gyakran negatív kifejezésekkel becsmérlik ellenfeleiket.

Pszichológiai tanulmányok megállapították, hogy az emberek érzelmileg jobban felizgatják magukat, személyesen fenyegetve érzik magukat, és hajlamosabbak a támadásra, amikor gyűlöletet tapasztalnak, mint amikor undort, megvetést, haragot és ellenszenvet. Az emberek arról is beszámolnak, hogy a gyűlöletet intenzívebbnek és tartósabbnak érzik, mint az ellenszenvet, a haragot és a megvetést.

A csoportok közötti gyűlölet is lehet intenzív, de jellemzően kevésbé a múltbeli személyes interakciókon alapul, hanem inkább a meggyőződések közötti különbségeken, például a politikai pártokhoz való tartozáson.

A gyűlöletet más érzelmekkel összehasonlító tanulmányokban az undor mutatta a legtöbb közös vonást a gyűlölettel. A gyűlölet nem különbözött szignifikánsan az undortól az intenzitás és az időtartam tekintetében. Érdekes tehát, hogy a Trump-gyűlésen részt vevő férfi az undor szót használta az egyes demokrata egyénekkel szembeni érzelmeinek leírására.

Az agy gyűlöletáramköre

Egy nemrégiben végzett fMRI-vizsgálat normális emberi alanyokat szkennelt, miközben egy általuk gyűlölt személy arcát látták. Összehasonlításképpen olyan ismerősök arcát is látták, akik iránt semleges érzelmeket tápláltak. A vizsgálat felfedezett egy egyedi aktivitási mintázatot az agyban, amelyet gyűlöletáramkörnek neveztek el.

Az insularis kéreg, az úgynevezett putamen és a bal felső homlok gyrus a gyűlöletáramkör fő összetevői. Ez a három agyi régió sajátos aktivációt mutatott, amikor az egyének olyan emberek képeit nézték, akiket gyűlölnek. Érdekes módon ugyanez a három agyi régió akkor is reagált, amikor az alany olyan személyt látott, akit egykor szeretett, de nemrég elutasított.

Remélhetőleg ezek a vizsgálatok egy napon segíthetnek megérteni a konfliktusok gyökereit, valamint azt, hogy miként lehetne hatékonyan csökkenteni az emberek és csoportok közötti destruktív konfliktusokat.