Férfi és női láb fehér ágyban

Jobb szexuális életet eredményez, ha ilyen kapcsolatban élsz

Nagyban meghatározza a szexuális életet, milyen minőségű a párkapcsolatunk.


Az egyenlőséggel, sokszínűséggel és befogadással kapcsolatos kérdésekre egyre nagyobb hangsúlyt fektető időkben még mindig kevésbé vizsgált terület a párkapcsolaton belüli viszonylagos méltányosság szintje. Ez annak ellenére van így, hogy számos társadalomtudományi kutatás kimutatta, hogy a háztartással kapcsolatos fizetetlen munka aránytalanul nagy része a nőkre hárul. Ezért fontos lehet megvizsgálni, hogy a párkapcsolaton belüli munkamegosztás és az egyenlőség egyéb mutatói milyen szerepet játszanak a partnerek intim kapcsolatukhoz kötődő tapasztalataiban.

Az ismert, hogy az egyenlőbb kapcsolatok fokozzák a párkapcsolaton belüli elégedettséget. Azok, akik megosztják a háztartási feladatokat és házimunkát, nagyobb valószínűséggel számolnak be arról, hogy boldogabbnak érzik magukat a párkapcsolatukban, és hálásabbak a partnerüknek, mint azok, akik nem osztják meg. A kapcsolatok egy olyan aspektusa azonban, amelyet nem vizsgáltak az egyenlőség szerepét illetően, a szexualitás és a szexuális vágy. Egészen mostanáig.

A nők jelentős kisebbsége gyakran számol be a szexuális vágy alacsony szintjéről, és mintegy 15 százalékuk jelez e probléma miatt szorongásról. A szexuális vágy egyik modellje, az Eugenia Cherkasskaya és Margaret Rosario által kidolgozott Relational and Bodily Experiences Theory szerint a szexuális vágynak két aspektusa van:

  • a magányos szexuális vágy, amelyet úgy határoznak meg, mint belsőleg vezérelt vágyat a kielégítésre irányuló konkrét szexuális szükségletek kielégítésére és a szexuális frusztráció kezelésére
  • diádikus vágy, melyet egy másik személlyel való érzelmi közelség vagy intimitás iránti vágyat tükröz.

Bár a szexuális vágy ezen aspektusai összefüggnek egymással, a szexualitás sajátos formáit képviselik. A két aspektus közötti kölcsönös függőség jellegét azonban nem vizsgálták. Dr. Simone Buzwell, az ausztráliai Swinburne Műszaki Egyetem Mentális Egészségügyi Központjának akadémikusa szerint ez sokatmondó.

„Bár a vágy hiánya nem minden nő számára jelent problémát, a szexuális vágy hiánya jelentős számú nő és intim partnere számára jelentős szorongást okoz. Mivel azonban ezen a területen hiányos a kutatás, nem ismerjük azokat a tényezőket, amelyek hozzájárulnak a nők alacsony szexuális vágyához, és ritkán vizsgálták, hogy ezek a tényezők hogyan hatnak a nők jóllétére”

– nyilatkozta a Psychology Today-nek.

Egy Buzwell és munkatársai által nemrég publikált tanulmány a párkapcsolati egyenlőség szerepét igyekezett feltárni a női szexuális vágy két aspektusára vonatkozóan. Buzwell döntését, hogy elkezdje ezt a területet vizsgálni, az ösztönözte, amikor olvasta Cherkasskaya & Rosario Relational and Bodily Experiences Theory of female sexual desire című munkáját. Ebben azt írják, hogy a női vágy többdimenziós, egyéni és diádikus vágyból álló.

„Azt szerettem volna tudni, hogy ez az elmélet hasznos lenne-e az alacsony női szexuális vágyhoz hozzájáruló tényezők feltárásához, és fontos javaslatokat adna-e az ezen a területen nőkkel dolgozó klinikusok számára. Ez a kutatás akkor is zajlott, amikor a nők mentális terhelése a COVID kontextusában súlyosbodni látszott, és vállalták az ezzel összefüggésben szükséges gondozási tevékenységek többségét”

– mondta Buzwell.

Egyenrangú kapcsolatok = jobb szexuális élet?

A kutatók online felmérést végeztek közel 300 nővel, akik az adatgyűjtés idején mindannyian párkapcsolatban éltek. A felmérés arra kérte a résztvevőket, hogy töltsék ki a szexuális vágy magányos és dyadikus aspektusait, a párkapcsolati méltányosság megítélését és a kapcsolati elégedettség mértékét.

Az adatokat vizsgálva a csapat azt találta, hogy az egyenrangú kapcsolatokban élők nagyobb valószínűséggel tapasztaltak magasabb szintű szexuális vágyat mind az egyéni, mind a diádikus szexuális vágyakozás terén, és elégedettebbek voltak a kapcsolataikkal.

Az adatok modellezésekor egy mediációs elemzésnek nevezett technikával modellezték az adatokat, és arról számoltak be, hogy az egyenlő párkapcsolatokban élő nők nagyobb párkapcsolati elégedettséget és ezzel együtt nagyobb diádikus vágyat tapasztalnak, mint az egyenlőtlen párkapcsolatokban élők. A szexuális vágynak ez az út alapú magyarázata azonban nem volt jelen, amikor a magányos szexuális vágyat vizsgálták.

Ezek az adatok optimista jövőképhez vezetnek azon párok számára, melynek nő tagjai alacsony szintű szexuális vágyat tapasztalnak. A következményekre gondolva Buzwell elmondta, hogy az alacsony női szexuális vágy valószínűleg olyan probléma, amelyet a kapcsolat mindkét tagja együttesen tud megoldani.

„Nem az egyik egyén „hibája”, és hasznos lenne figyelembe venni a szexuális területen kívüli tényezőket, amelyek hozzájárulhatnak ehhez.”

Így lehet, hogy a párok szexuális kapcsolatainak újjáélesztéséhez az lehet a kulcs, ha a hangsúlyt levesszük a hálószobából, és inkább a kapcsolaton belüli hatalmi és méltányossági szintekre összpontosítunk.

„Reméljük, hogy felismerhető, hogy a tisztességesebb szex mindenki számára jobb szexet jelent”

– foglalta össze Buzwell az eredményeket.

Nyitókép: Unsplash