Kézen álló férfi sziluettje a tengerparton

7 jel, hogy valaki mentálisan erős

A mentálisan erős és rugalmas emberek idővel leküzdik az életükben bekövetkező viszontagságokat, értékes tanulságokat vonnak le belőlük, és gyakran megvilágosodnak a lehetetlennek tűnő kudarcoktól. Emellett általában rendelkeznek érzelmi érettséggel és adaptív védekező mechanizmusokkal.

A reziliencia, vagyis lelki rugalmasság negatívan korrelál a pszichopatológiával, és összefügg a jó mentális egészséggel, a proaktív megküzdési képességekkel, a személyiség rugalmasságával és az alkalmazkodóképességgel. A reziliens emberek hajlamosak arra, hogy a nézeteltérések során átlássák a másik nézőpontját, idővel megoldják a problémákat, és az életükben több pozitív eredményt érnek el, mint negatívat.

A jó mentális egészség összefügg a rezilienciával. A legtöbb ember valamikor depressziósnak vagy szorongónak érzi magát, de a mentálisan rugalmas emberek a rendelkezésükre álló erőforrásokat arra használják fel, hogy a javuláson dolgozzanak. Például, mivel érzelmileg inkább érettek, a valóságot annak látják, ami, segítségért folyamodnak, és proaktívak a problémáik megoldásában.

A mentálisan rugalmas emberek általában nem küzdenek érzelmi éretlenséggel, ami gyakran a súlyosabb pszichopatológiák, köztük számos személyiségzavar jellemzője. Előfordulhat, hogy az érzelmileg éretlen emberek csak a saját szemszögükből látják a dolgokat, úgy érzik, hogy a saját problémáik nagyobbak másokénál, és másokat hibáztatnak a saját maguk által okozott problémákért. Továbbá, a valóságról alkotott felfogásukat gyakran felülírja az, amit „éreznek” – nem pedig a tények és a valóság.

Hogyan tudnak tehát az ellenálló emberek ilyen jól talpra állni a kudarcokból? Gyakran a következő jellemzőkkel:

1. A valóságot annak tekintik, ami, és közvetlenül kezelik a kihívásokat

A mentálisan rugalmas emberek számba veszik a tényeket, a kutatásokat, valamint a szakemberektől és a szeretteiktől kapott visszajelzéseket. Nem változtatják meg mentálisan a történelmet vagy a valóságot, és nem hisznek a megtörtént események revíziójában. A valósággal való megbirkózás gyakran magában foglalja a tervezést és a helyzet világos látását, valamint a másokkal való gyakori egyeztetést, hogy felkészüljenek viselkedésük következményeire és arra, amit az élet eléjük sodor.

2. Elfogadják döntéseik következményeit

Felelősséget vállalnak tetteikért és döntéseik hatásaiért, és nem hagyják figyelmen kívül az ennek következtében fellépő sérelmeket vagy fájdalmakat, valamint nem vállalják az áldozat szerepét azzal, hogy másokat hibáztatnak a saját maguk által okozott problémákért. A nehéz időkben is együttérzést tanúsítanak önmaguk iránt, mert tudják, hogy minden körülmények között igyekeznek a legjobbat kihozni magukból.

3. Rendelkeznek az önellenőrzés képességével

Az önellenőrzés azt jelenti, hogy valaki képes tudatában lenni viselkedésének, érzéseinek és gondolatainak, és a helyzet követelményei alapján szabályozni érzéseit és reakcióit. Az ilyen személyek proaktívak a problémáikkal kapcsolatban, segítségért folyamodnak a problémák esetén. Felelősséget vállalnak tetteikért, és látják, tetteik hogyan hatnak másokra.

4. Rendelkeznek az önkorrekció képességével

Bármely helyzetben úgy módosítják válaszaikat, hogy azok pozitív következményekkel járjanak. Mivel tanulnak a hibáikból, több pozitív következményt produkálnak az életükben, mint negatívat. Megbízhatóak és következetesek a válaszaikban és a korlátaikban.

5. Képesek értelmet adni a múltbéli sérüléseiknek és tapasztalataiknak, és rendelkeznek egy spirituális kerettel, hogy értelmet adjanak a rossz dolgoknak

A transzcendencia a reziliencia kulcsa. A mentálisan rugalmas emberek sokféleképpen képesek túllépni a negatív tapasztalataikon, és gyakran megpróbálják felhasználni a küzdelmekkel és sérelmekkel kapcsolatos tapasztalataikat arra, hogy másokon segítsenek.

6. Nem vesznek részt az affektív realizmusban; egyszerre tudnak hozzáférni az érzésekhez és a tényekhez

Az affektív realizmus a valóságot az érzésekre alapozza. Ebben a gondolkodási mintában az érzelmek felülírják és befolyásolhatják azt, hogy az ember hogyan érzékeli a tartalmat és határozza meg a valóságot, amely torz lehet, mert tisztán érzelmi szemüvegen alapul.

Bár a mentálisan erős embereket ugyanúgy legyőzhetik az érzelmek, mint bárki mást, mégis részt vesznek a valóság tesztelésében. Ez azt a képességet jelenti, hogy felismerik a belső érzéseik és a külső világ közötti különbséget, és így képesek következetesen hozzáférni racionális elméjükhöz. A racionális elméhez való hozzáférés rövid idő után, valamint a tények és a logika alkalmazása egy helyzetre kiemelkedő fontosságú mind az érzelmi érettség, mind a mentális ellenálló képesség szempontjából.

7. Foglalkoznak a múltjukkal, és nem temetik azt el

Képesek felismerni és kezelni a múltjuk érzelmileg nyomasztó eseményeit, valamint felismerik, hogy a múltjuk hatással lehet a jelenlegi működésükre. Az érzelmek vagy traumák eltemetésének tünetei lehetnek a túlfogyasztás, étkezési zavarok, alkohol- vagy drogfogyasztás, vagy más kényszeres vagy problémás viselkedés.

A lelkileg erős emberek szakember segítségét kérik, vagy más módot találnak fájdalmuk feldolgozására, például kapcsolatot teremtenek megbízható szeretteikkel, naplót vezetnek, vagy öngondoskodással keresik a gyógyulást. Azáltal, hogy képesek feldolgozni ezeket az eseményeket és csalódásokat vagy traumákat, azok nem halmozódnak fel nagyobb méretű problémává a későbbi életük során.

(Psychology Today)

Nyitókép: Shutterstock