Egy balkezes ember egy filctollal ír

Kapcsolatot találtak neurodiverzitás és a balkezesség között​ — az ADHD hatása

A jobb- és a balkezesség különbségeit régóta vizsgálja az emberiség, éppen ezért már számos kutatás született a témakörön belül. Alábbi cikkünkben két tanulmánnyal foglalkozunk, melyek összefüggést mutattak ki a neurodiverzitás és a bal kéz dominanciája között.


Mindenekelőtt fontos megjegyezni, hogy a neurodiverzitás fogalmát azért hozták létre, hogy az általános népesség agyi funkcióinak sokféleségét különböző spektrumokban határozzák meg. Például az autizmust nem betegségként kell kezelni, hanem egy különálló spektrumként. tehát a gyógyításuk helyett az elfogadásukra és a támogatásukra kell törekedni.

Az első számú kutatás pontosan a neurodiverzitásnak ezt a szegmensét vizsgálta. A tanulmány szerzői arra voltak kíváncsiak, hogy az autizmussal rendelkező személyek körében milyen arányban jelentkezik a balkezesség, vagy a vegyes kezűség.

Érdemes megjegyezni, hogy a kutatáshoz több korábbi vizsgálat eredményeit is fel tudták használni, így pontosabb és határozottabb válaszokat találtak. A metaanalízis során a szakértők 723 olyan személy adatait elemezték, akik az autizmus spektrumon voltak, és 476 olyanét, akik nem. Az adatgyűjtési időszakban három különböző elemzést végeztek: egyet a balkezességre, egyet a vegyes kezűségre, egyet pedig a kettő együttesére vonatkozóan.

Végeredményként megállapították, hogy az autista személyek 28 százaléka volt balkezes, szemben az általános népesség mintegy tíz százalékával. Ezen kívül 2,34-szer nagyobb valószínűséggel voltak vegyes kezűek, mint az általános népesség.

A másik kutatásban ugyanezeket a vizsgálatokat végezték el, csupán a figyelemhiányos hiperaktivitási-zavar (ADHD) spektrumán. Először nem találtak jelentős százalékos eltérést, később viszont a kutatók bizonyítékot találtak arra, hogy ebben a csoportban statisztikailag magasabb volt a balkezesség és a vegyes kezűség együttes aránya az általános populációhoz képest.

Egy balkezes ember a f\u00fczet\u00e9be jegyzetel

Fotó: Unsplash/Kaleidico

Egyelőre ezekre a jelenségekre még nem találtak egyértelmű magyarázatot. Feltételezések azonban születtek. Mivel az, hogy melyik kéz lesz a domináns, valójában az agyban dől el, így ott kell keresni a választ a kérdésekre. A jobbkezeseknél a finom motoros feladatoknál az agy bal oldala dominál, a balkezeseknél pedig fordítva. Tehát a kéztartást meghatározó gének szerepet játszhatnak az agy fejlődésében is