sakktabla

Vekerdy Tamás: „Az én vezérem…”

Vasárnap délutáni irodalmi sorozatunkban ezúttal mindenki Vekerdy tanár urának egy ritkán ismer oldalát mutatjuk meg és egy a tehetségről írott költeményét hoztunk olvasnivalónak. Versformája ellenére legalább olyan tanulságos, mint bármelyik Vekerdy-tanulmány!Ha azt kérdezitek, hogy mi
az a legfontosabb, amit a
tehetséges emberért tehetünk,
a válasz egyértelmű:
Ki kell őt bírni!
Kibírni, eltűrni!
És ez nem könnyű.
Mert a tehetség: deviáns.
Öntörvényű.
Aszociális.
A tehetséges, a kreatív
ember agressziós szintje – mint
ezt sokan lemérték –
magasabb, mint az
átlagemberé.
De persze ő nem tör-zúz,
hanem önmagát emészti,
és ha sikerül, „szublimál".
Vagyis az agresszióját olyan
teremtő, kreatív tevékenységre
fordítja, ami a többi embert
hozzásegítheti ahhoz – például
egy művészeti mű átélésén
keresztül –, hogy saját
feszültségeit is feldolgozza.
A mai emberiség nagy
tömegeit külső hatások vezérlik.
A fogyasztói piac. A
divatdiktátor. A zseniális
népvezér. A média. A többiek
véleménye.
Ezeknek a hatása negatív.
Roncsolják a személyiséget. Azt
is mondhatnám, egyre több és
áthatolhatatlanabb héjjal
vonják be a személyiség
magját, ahonnan pedig az igazi
vezérlésnek, az autonóm,
autentikus, szuverén emberi
cselekvésnek kellene kiindulnia.
Autonóm: önálló.
(Független, szabad,
korlátozatlan – autonomosz,
ami görögül a maga törvényei
szerint élőt jelent.)
Autentikus: hiteles.
Szuverén: független, szabad.
„Az én vezérem bensőmből
vezérel" – mondja József Attila.
Szembeszegülve minden külső
vezérléssel – akkoriban éppen a
fasiszta, nemzetiszocialista és
lenini–sztálini bolsevik vezérekkel.
A tehetség belülről vezérelt.
Ezért szuverén. Ezért nem bírja
őt elviselni az iskola – de sokszor
a család sem. Igen, örülni
kellene a tehetségnek, nem
pedig irigyen gyűlölni.
A kívülről vezérelt emberek,
akik folyton érzik, hogy
elmulasztanak valamit, azt,
hogy belső törvényeik szerint
éljenek, de nem tudnak mást
tenni, sokszor irigy gyűlölettel
fordulnak szembe a
tehetséggel, megérezve a belső
vezérlés jelenlétét.
Egy embereket és
nemzeteket betegítő gondolat:
akinek több sikere van, akinek a
földi javakból több jutott, az
gyűlölnivaló. El kell venni tőle a
többet, a jobbat vagy
éppenséggel az életét.

Az írás eredetileg az Alibi – Hat hónapra című sorozatban jelent meg, mely megvásárolható a könyvesboltokban vagy innen megrendelhető.

Nyitókép: Alexander Mils/Unsplash