Az empátia szó angolulm kiemelve

Érdekes dolgot állapítottak meg az empátiánkról

Az empátia a másik ember érzelmeinek érzékelése és annak képessége, hogy elképzeljük, mit érez.


Egy nemzetközi kutatócsoport új tanulmányában megállapította, hogy képesek vagyunk az empátiát és az együttérzést a társas érintkezésen keresztül terjeszteni.

A kutatók négy különálló kísérletet végeztek, melyek célja az empátia változásanak mérése volt több mint 50 önkéntes cselekedetei alapján.

A vizsgálat kimutatta, hogy az önbevalláson és az agyi szkennelésen alapuló empátiaszintek hajlamosak megváltozni a mások reakcióinak megfigyelése után. Ez arra utal, hogy a mások iránti törődés és aggodalom elterjedhet a közösségekben, ha elég ember mutatja azt ki. Ebből a következtetésből kiindulva, az empátia hiánya is „átadható”.

Grit Hein neurológus, a németországi University of Würzburg munkatársa a ScienceAlertnek elmondta, attól függően, hogy empátiás vagy nem empátiás reakciókat figyeltek meg, az empátiaértékek nőttek vagy csökkentek.

Mind a négy kísérletben először a résztvevők megnéztek egy videót, amelyen egy demonstrátor fájdalmas ingerlést kapott a kezére, így állítva be az alapszintet. Ezután megmérték a résztvevők egyéni empátiaszintjét, majd más személyeket mutattak nekik, akik ugyanezekre a videókra reagáltak, és ismét megmérték az empátiaszintjüket.

A mások empatikus válaszát látva a résztvevők empátia jelei inkább növekedtek, míg az ambivalens reakciókat látva csökkentek. Ez alapján úfy tűnik, hogy az általunk mutatott empátia meglehetősen képlékeny, és befolyásolhatják a körülöttünk lévő emberek és a környezet.

Az egyik vizsgálatban a kutatók funkcionális mágneses rezonancia képalkotással (fMRI) mérték az agy bizonyos régióinak idegi aktivitását, és változásokat észleltek az empátiával korábban már összefüggésbe hozott anterior insula régióban.

A csapat kimutatta, hogy az empátiaváltásoknak valószínűleg a tényleges tanulás az alapja, nem pedig az utánzás vagy az emberek tetszése.

„Vizsgálataink jó híre az, hogy megvannak az eszközeink arra, hogy a felnőttek empátiaképességét megfelelő intézkedésekkel mindkét irányban alakítsuk”

– mondta Hein.

Az empátia összetett tulajdonság, amely megkönnyíti az altruista kötődéseket és a társadalmi kapcsolatok építését, miközben egyeseknek potenciálisan előnyt biztosít barátaikkal és szomszédaikkal szemben. A mások perspektívájának megértésére való képesség akár a modern civilizáció alapjaiért is felelős lehet egyes kutatások szerint.

Nem ez az első tanulmány, amely szerint az empátia (vagy annak hiánya) fertőző lehet, és az eredmények mindenféle helyzetben hasznosak lehetnek, például a munkahelyen. Egy olyan légkör, amelyből hiányzik az empátia, képes például arra, hogy az alkalmazottak kevésbé legyenek figyelmesek, és kevésbé gondoljanak másokra.

Hein szerint ahhoz, hogy az empátia hosszú távon virágozhasson, a kölcsönös tisztelet légkörére van szükség.

„Tisztelhetünk valakit anélkül, hogy empátiát éreznénk iránta, de kihívást jelent az empátia kifejlesztése, ha a másik embert nem tisztelik emberként, vagy ha a társadalomban elfogadott a tiszteletlenség.”

Nyitókép: Shutterstock