Babits Mihály és Török Sophie

Babits Mihály és Török Sophie levelezésébe olvashatunk bele

Az Országos Széchényi Könyvtár új online tartalomszolgáltatásának köszönhetően a Babits-Török házaspár hatalmas hagyatéka is elérhetővé válik.

Kora újkori és újkori kötetes kéziratok, önálló vers-, tanulmány- és regénykéziratok, valamint Babits Mihály és Török Sophie hagyatéka is megtalálható a gyűjteményben, többek közt levelezéseik, írja a Könyves Magazin.

A költő halálának 80. évfordulója alkalmából először Babits és Török monumentális hagyatékának levélanyagát publikálják, valamint ebből az alkalomból indul el a nemzeti könyvtár kézirattári gyűjtőoldala, a Copia, mely a Babits-projekt első ütemében a 6700 darabos levélhagyaték teljes körű feldolgozására és a közkincskörbe tartozó, csaknem 2500 dokumentum online közreadására vállalkozik.

Babits személyi irathagyatéka, mely a 20. századi magyar irodalom legnagyobb kompakt alkotói, irodalomtörténeti forrásanyaga, nemcsak műveinek alkotási folyamatából fontos, hanem a Nyugat folyóirat és a Baumgarten Alapítvány története szempontjából is.

A Török Sophie által gondosan összegyűjtött és megőrzött hagyaték sorsa meglehetősen hányatott volt. 1941 után Török Babits könyvtárát és kéziratait, valamint személyes tárgyainak egy részét a Baumgarten Alapítvány Sas utcai székházában helyezte el, de a front közeledtével elszállíttatta onnan. A hagyaték részben visszakerült a Jagelló utcai lakásba, ahová Török férje halála után költözött nevelt lányával, majd részben vagy egészben rövid időre bankszéfben helyezte el. Később átmenetileg Móricz Zsigmondéknálhelyezte el Leányfalun, ahonnan az anyag egy része az Akadémia pincéjébe került, de onnan is visszaszállították aztán a Jagelló utcai lakásba.